Ultra-Gash Inferno / Mr. Arashi's Amazing Freak Show

Suehiro Maruo Ultra-Gash Inferno / Mr. Arashi's Amazing Freak Show (Creation Books / Blast Books) 

Ultra-Gash Inferno

Ultra-Gash Inferno

 

下の本のついでに購入。英語版丸尾末広。うーん、よみづらい。